Kontakt

Kontaktujte nás priamo na nižšie uvedenom tel. čísle alebo emaile. Tešíme sa na Váš kontakt.

Kontaktujte nás priamo na nižšie uvedenom tel. čísle alebo emaile. Tešíme sa na Váš kontakt.

Email

atelier@atelier-h11.sk

Telefón

Mobil - 0915 703 713

Pevná linka - 51/772 11 90


Adresa

Masarykova 2705/11

Prešov, 080 01

Slovensko

Ateliér H11, s.r.o., Masarykova 2705/11, 080 01 Prešov

Tel. : +421 51 772 1190, +421 915 703 713, e-mail:atelier@atelier-h11.sk

IČO : 54 345 022, DIČ : 2121636583, IČ DPH : SK2121636583

Zapísaný v OR Okresného súdu v Prešove,Oddiel : Sro vložka číslo:  43440/P

Podmienky používania

Prevádzkovateľ
Vlastníkom a prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Ateliér H11, s.r.o., so sídlom Masarykova 2705/11, 080 01 Prešov,
IČO : 54 345 022, Zapísaná v OR Okresného súdu v Prešove, Oddiel : Sro vložka číslo:  43440/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Autorské práva
Prevádzkovateľ je vlastníkom všetkých autorských práv k obsahu v akejkoľvek podobe, spracovaniu či usporiadaniu publikovanom na týchto webových stránkach v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon. Napriek vyššie uvedenému môžu byť niektoré materiály alebo texty vystavené Prevádzkovateľom na týchto webových stránkach (najmä ochranné známky, logá atď.) vlastníctvom tretích osôb a môžu používať ochrany podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich ochranu práv k duševnému vlastníctvu.

Užívanie webových stránok
Užívateľ je oprávnený užívať tieto webové stránky len v súlade s platnými právnymi predpismi, s dobrými mravmi, pravidlami poctivého obchodného styku a s týmito podmienkami. Užívateľ je oprávnený ich užívať len spôsobom nenarušujúcim prevádzku týchto webových stránok, ich bezpečnosť a celistvosť. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené užívať tieto webové stránky inak než pre osobnú potrebu užívateľa a nekomerčné účely.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené obsah webových stránok reprodukovať, redistribuovať, publikovať ani upravovať.

Cookies
Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach používa tzv. „cookies“, čo sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si potrebné informácie a uľahčujú tak ich užívateľom ich používanie a zároveň umožňujú Prevádzkovateľovi niektoré monitorovacie činnosti, napr. sledovanie návštevnosti, a to na anonymnej báze. Ak nesúhlasíte s používaním cookies, zablokujte ich vo svojom webovom prehliadači. Vylúčenie zodpovednosti Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné riziká užívateľov plynúce z užívania týchto webových stránok.

Jurisdikcia
Obsah týchto webových stránok a podmienky ich užívania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s užívaním týchto webových stránok alebo v súvislosti s podmienkami ich užívania bude rozhodovať príslušný súd podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Užívateľ tým, že vstúpi na tieto webové stránky, vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami užívania webových stránok.

Tieto pravidlá užívania sú účinné od dňa ich zverejnenia, tj. 1. Januára 2024.

atelier h11 logo

0915 703 713

Masarykova 2705/11

Prešov, 080 01

Slovensko

©2024 Ateliér H11. Vytvoril Michal Hajtáš

0915 703 713

Masarykova 2705/11

Prešov, 080 01

Slovensko

©2024 Ateliér H11. Vytvoril Michal Hajtáš

0915 703 713

Masarykova 2705/11

Prešov, 080 01

Slovensko

©2024 Ateliér H11. Vytvoril Michal Hajtáš