top of page

Naše služby

ARCHITEKTÚRA – URBANIZMUS – INTERIÉR

  • Návrhy novostavieb, rekonštrukcie existujúcich stavieb a priestorov.

  • Zameranie stavieb a geodetické zameranie pozemku.

  • Všetky stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie, aj pre realizáciu stavby.

  • Spracovanie 3D vizualizácií.

  • Koordinácia profesií pri každej stavbe s navrhovanou technickou infraštruktúrou.

  • Inžiniering - všetky povolenia stavieb - územné rozhodnutie, stavebné povolenie, vyjadrenia k projektovej dokumentácii.

  • Výkon autorského dohľadu počas výstavby, technický dohľad investorovi.

Navrhujeme rodinné domy, bytové domy, občianske stavby – autosalón, materská škola, predajňa, hotel, služby, polyfunkcia, priemyselná hala, agrofarma, detské a športové ihriská, záhrady, parky, verejné priestranstvá ...

Naši klienti

Naši klienti sú súkromné osoby, podnikatelia, spoločnosti, developeri, obce a mestá.

  • TAVAL, V.O.D.S., Built, Fezanova, Nobyt, DJL Development

  • Mesto Prešov, Mesto Sečovce

  • Obce - Haniska, Krivany, Široké, Margecany, Medzany, Malý Šariš, Zlatá Baňa, Červenica, Kučín, Šarišské Bohdanovce

taval.png
presov.png
nobyt.png
obec_Margecany.png
fezanova (1).png
obec_Haniska.jpg
obec_Krivany_edited.jpg
built (1).png
farma_kamenica.jpg
bottom of page